startupfon
Hekimanne

Sağlık

Çözüm

Hayati sağlık sorunlarının dışında kalan sağlık sorunlarının çözümü için gönüllü hekimlerden oluşam bir topluluğu sağlık yönlendirmesi amacıyla soru sormak isteyen kişilerlerle bir araya getiren platform oluşturmak.

Çözüm Nasıl Kullanılabilir

Sağlık merkezlerindeki ayaktan hasta yükünün azaltılması, insanların basit yönlendirmelerle çözülebilecek sağlık sorularının cevaplanması sayesinde toplum sağlığının korunması ve iyileştirilmesi hedeflenmektedir

Çözümü Hangi Kurum Kullanabilir

Kamu Kurumları